Jaką funkcję pełni turystyka we współczesnym świecie?

Rozwija się dynamicznie, stanowi też coraz bardziej istotną część światowej gospodarki. Współczesna turystyka spełnia wiele istotnych funkcji. Te najważniejsze funkcje to funkcje: wypoczynkowa, zdrowotna, wychowawcza oraz kształceniowa. Co warto wiedzieć na ich temat? Które z wymienionych funkcji są najważniejsze?
Funkcja wypoczynkowa uznawana jest za najważniejszą. Turystyka to przecież głównie wypoczynek ? tak ważny dla każdego człowieka. Wypoczynek to relaks, szansa na odpoczynek od codziennych obowiązków, a tym samym na poprawę swej formy. Wiadomo, że dzięki podróżom można poprawić swą kondycję i formę psychiczną, a wszystko to przynosi wiele zdrowotnych korzyści. Turystyka to również wychowanie. Funkcja wychowawcza turystyki polega głównie na kształtowaniu charakteru człowieka, a jej rola w wychowaniu dzieci jest ogromna. Turystyka ułatwia socjalizację, sprzyja też rozwojowi wielu ważnych umiejętności. Uczy samodzielności i myślenia, rozwija zainteresowania i często staje się życiową pasją dla młodego człowieka. Jest też turystyka ciekawym sposobem kształcenia, a dzięki podróżom można poszerzać w ciekawy sposób swą wiedzę o świecie. Poznawanie nowych miejsc i kultur sprawia, że horyzonty turystów znacznie się poszerzają, a zdobywane w czasie wypraw informacje zaskakiwać mogą swym bogactwem. Nie można też zapominać o tym, że turystyka zwiększa też świadomość na temat środowiska oraz konieczności jego ochrony. Jest jednocześnie czynnikiem niezwykle ważnym dla współczesnej gospodarki, a jej rozwój to wielka szansa dla regionów, które swą przyszłość wiążą z pięknymi krajobrazami oraz coraz liczniejszymi atrakcjami turystycznymi.