Turystyka kulturowa na wsi

W ostatnich latach na obszarach wiejskich coraz lepiej rozwija się turystyka kulturowa, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród miłośników podróż y żyjących w wielkich miastach. Dlaczego stała się ona tak ważna dla terenów wiejskich? Bo dzięki niej można pokazać, że polska wieś to wiele wspaniałych atrakcji i niezwykła kultura.

Turystyka pozwala odkryć ciekawy folklor oraz obrzędy, które na terenach wiejskich nadal odgrywają ważną rolę. Dla mieszczuchów wielką atrakcją jest też kultura poszczególnych regionów oraz możliwość ich poznawania. W efekcie turystyka wiejska staje się coraz bardziej popularna, przy czym największą rolę w jej rozwoju odgrywa właśnie turystyka kulturowa. Na czym polega taka forma turystyki?
Turystyka kulturowa to taka forma podróżowania, której głównym celem jest odkrywanie tradycji oraz folklory poszczególnych regionów. Dokładne poznanie dziedzictwa kulturowego danego regionu oraz jego kultury współczesnej jest głównym celem takiej formy podróżowania po kraju. Na jakie atrakcje zwraca się szczególną uwagę w czasie takiej wycieczki? Bez wątpienia przyciąga tradycyjna architektura ludowa oraz twórczość miejscowych artystów. Przyciągają też obrzędy i imprezy o charakterze kulturalnym. W czasie takiej wycieczki turyści chętnie odkrywają też tradycyjne smaki danego regionu, stąd też ogromne znaczenie mają regionalne karczmy oraz sklepy, w których można nabyć lokalne produkty. Zwiedzanie ciekawych zabytków wiejskich oraz poznawanie reliktów dawnej kultury to podstawa turystyki kulturowej. Skanseny, wiejskie kościółki oraz izby regionalne ? oto atrakcje, które są tu wyjątkowo ważne. Turystyka ta zakłada również udział w imprezach lokalnych, festynach i jarmarkach. Sprzyja też promocji tych warsztatów rzemieślniczych, w których do dziś pracuje się według tradycyjnych zasad.