Jaką funkcję pełni turystyka we współczesnym świecie?

Jaką funkcję pełni turystyka we współczesnym świecie?

Rozwija się dynamicznie, stanowi też coraz bardziej istotną część światowej gospodarki. Współczesna turystyka spełnia wiele istotnych funkcji. Te najważniejsze funkcje to funkcje: wypoczynkowa, zdrowotna, wychowawcza oraz kształceniowa. Co warto wiedzieć na ich temat? Które z wymienionych funkcji są najważniejsze?
Funkcja wypoczynkowa uznawana jest za najważniejszą. Turystyka to przecież głównie wypoczynek – tak ważny dla każdego człowieka. Wypoczynek to relaks, szansa na odpoczynek od codziennych obowiązków, a tym samym na poprawę swej formy. Wiadomo, że dzięki podróżom można poprawić swą kondycję i formę psychiczną, a wszystko to przynosi wiele zdrowotnych korzyści. Turystyka to również wychowanie. Funkcja wychowawcza turystyki polega głównie na kształtowaniu charakteru człowieka, a jej rola w wychowaniu dzieci jest ogromna. Turystyka ułatwia socjalizację, sprzyja też rozwojowi wielu ważnych umiejętności. Uczy samodzielności i myślenia, rozwija zainteresowania i często staje się życiową pasją dla młodego człowieka. Jest też turystyka ciekawym sposobem kształcenia, a dzięki podróżom można poszerzać w ciekawy sposób swą wiedzę o świecie. Poznawanie nowych miejsc i kultur sprawia, że horyzonty turystów znacznie się poszerzają, a zdobywane w czasie wypraw informacje zaskakiwać mogą swym bogactwem. Nie można też zapominać o tym, że turystyka zwiększa też świadomość na temat środowiska oraz konieczności jego ochrony. Jest jednocześnie czynnikiem niezwykle ważnym dla współczesnej gospodarki, a jej rozwój to wielka szansa dla regionów, które swą przyszłość wiążą z pięknymi krajobrazami oraz coraz liczniejszymi atrakcjami turystycznymi.